อ่านข่าวสารล่าสุด และมุมมองต่างๆ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ

เอเทนติค คอนซัลติ้ง จัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอเทนติค คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล …

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีกำหนดบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ 1 มิถุนายน …

ก่อน PDPA มีผลบังคับใช้ องค์กรมีหน้าที่ใดหรือไม่ตามกฎหมาย

นับถอยหลังสู่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 องค์กรส่วนหนึ่งในประเทศไทยได้ดำเนินเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง …

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลประกาศ ‘ไม่มีการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้นในองค์กร’ แต่หากการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้นในองค์กรของคุณ คุณควรทําอย่างไร?

มีรายงานว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชถูกโพสต์ขายผ่านเว็บไซต์ ..