เอเทนติค คอนซัลติ้ง จัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอเทนติค คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สมาชิกชมรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ทีมที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเทนติค คอนซัลติ้ง จำกัด  ได้รับเกียรติจากชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในการเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และแนะนำการดำเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร  บุญอร่ามเรือง  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้ร่วมบรรยายพิเศษ โดยเป็นการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ และมีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 300 ท่าน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารพรีเซนเทชั่นจากงานสัมมนา

Author: อิสริยา ภัทร์ศิริกุล, Legal Technology Trainee